Projekt AdTech

Registrační číslo projektu

304011D118

Název operačního programu

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Výzva

Interreg V-A SK-CZ/2016/01

Název prioritní osy

Využívání inovačního potenciálu

Specifický cíl

Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšit uplatnitelnost na trhu práce

Realizátor projektu

Statutární město Karviná

Hlavní přeshraniční partner

Město Prievidza

Termín realizace projektu

01. 08. 2018 – 30. 06. 2021

Rozpočet projektu

Celkem:                                  211.574,76 EUR

Výše finanční podpory z EU:  179.838,54 EUR

- rozpočet SMK:          110.389,16 EUR

- rozpočet Prievidza:   101.185,60 EUR


 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj na trhu práce široce poptávaných technických dovedností i tzv. přenositelných kompetencí (kreativita, aktivní přístup, řešení problémů, spolupráce atd.), které jsou uplatnitelné napříč ekonomickými sektory a tedy zvyšují adaptabilitu na trhu práce. Obsah projektu byl nadefinován v souladu s cílem vyvinout, ověřit a zavést nový a inovovaný společný vzdělávací program pro základní školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných trhem práce.

Cíle a cílové skupiny projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků ZŠ pro uplatnění v technických oborech v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů v Karviné a Prievidzi po technicky vzdělané pracovní síle.

Dílčí cíle:

 • společný vývoj vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku vč. pořízení potřebného vybavení pro výuku,
 • rozvoj kreativního tvoření žáků a studentů a jejich obecných dovedností pro uplatnění v technických oborech,
 • rozvoj profesní dovednosti související s využíváním aditivních technologií jako moderního odvětví významně zvyšující uplatnitelnost na trhu práce.

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci 7., 8. a 9. ročníků základních škol, které se do projektu v obou městech zapojily. Další významnou cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci.

Aktivity projektu

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

A01 – Analýza společných potřeb / výzev

A02 – Příprava inovativních společných vzdělávacích programů / výstupů

A15 – Pořízení vybavení potřebného k přípravě / zavedení společných programů / výstupů

A08 – Školení / trénink doktorandů / pedagogů

A05 – Zavedení vytvořených společných vzdělávacích programů / výstupů do praxe a vyhodnocení efektivity (zavedení do procesu výuky)

A09 – Výměnné stáže doktorandů / pedagogů

A10 – Výměnné stáže žáků

A13 – Prezentace společných výstupů / propagace

Přihlášení

Veškeré registrace schvaluje administrátor!

Vytvořit účet

Návštěvnost

TOPlist

O projektu

Projekt „AdTech“ registrační číslo projektu 304011D118 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Website

 • Tento web je určen pro studenty v Česku a Slovensku.
 • Na tomto webu se nachází manuály  a zdrojové soubory pro 3D tiskárny.
 • Veškerý obsah se zobrazuje pouze registrovaným a schváleným uživatelům.

Kontakt Česko

 • Statutární město Karviná
 • Ing. Josef Wozniak - projektový manager Karviná
 • josef.wozniak@karvina.cz
 • Fryštátská 72/1
 • 733 24 Karviná
 • Telefon:  (+420) 596 387 111
 • Fax:        (+420) 596 387 264

Kontakt Slovensko

 • Mestský úrad Prievidza
 • Ing. Darina Laluhová
 • darina.laluhova@prievidza.sk
 • Námestie slobody č. 14
 • 971 01 Prievidza
 • Tel: +421/0/46/51 79 752
 • Tel: +421 911 280 307

 

Copyright © 2022 Ing. Jan Stuchlík

Please publish modules in offcanvas position.